2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE OKULLARIN
ÇEVRESİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Kaymakam Faruk Bülent BAYGÜVEN Başkanlığında Belediye Başkanı Abdulvahap KUSEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali TANRIVERDİ, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ramazan ÇİÇEK, Milli Eğitim Şube ve Okul Müdürleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, Okul Aile Birliği Başkanlarının katılmıyla 02.02.2018 günü saat 10.00’da Hükümet Konağı Toplantı salonunda toplandı.
Yapılan toplantı sonucunda aşağıda yazılı bulunan konular üzerinde görüş birliğine varılarak karara bağlandı.
1-Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak risk analizine dayalı planlama yapılacaktır.
2-Okullarda; kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” tüm okullar için görevlendirilecektir.
3-Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi okul yöneticileri ile haftada en az bir kez, diğer okullarda ise 15 veya ayda bir toplantı yapılacak, mevcut sorunlar tutanakla Emniyet Amirliğine gönderilecektir.
4-Okulla ilgisi bulunmayan kişiler okuldan uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem uygulanacaktır.
5-Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner gibi madde satışları denetlenip, satanlara cezai işlem uygulanacak ve okul idarelerince gerekli denetimler sıklaştırılacaktır.
6-Okulların Çevresindeki metruk binalar ve yapılar düzenli olarak denetlenecektir.
7-Okul servis araçları Kaymakamlığımızca oluşturulan komisyon ve kolluk kuvvetlerince düzenli olarak gerekli denetimler yapılacak ve usule uygun hareket etmeyenlerin ruhsatları iptal edilecektir.
8-Okul kantinlerinde satılan ürünlerin hijyen kontrollerinin zamanında ve düzenli yapılması sağlanacaktır.
9-Okullarda 24 saat çalışma esasına göre güvenlik elemanı alımı için gerekli çalışma yapılacaktır.
10-Çocukların, bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacaktır.
11-İnternet ve elektronik oyun salonlarına ders saatlerinde öğrenci alınmayacak, ders saati dışında yaş sınırlamasına uyulacak. Bar, kıraathane, kahvehane ve umuma açık yerlere öğrenci alınmayacak. Park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli çocuk, narkotik ve asayiş ekiplerince denetimler artırılacaktır.
12-Emniyet Amirliğince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacaktır.
13-Emniyetin belirlediği okullara güvenlik kamera sistemleri imkanlar dahilinde kurulacaktır. Kurulacak kameralar okulların kolluk birimleri bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecektir.