KAYMAKAMIMIZ YAMAÇ KÜLLİYESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Kaymakamımız Sayın Faruk Bülent BAYGÜVEN İlçemizde önemli tarihi eserlerden biri olan Yamaç Külliyesinde devam eden yerinde koruma ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

YAMAÇ KÜLLİYESİ  HAKKINDA KISACA BİLGİ

Cami, medrese, zaviye ve hamamdan oluşan külliyenin büyük bir bölümü yıkılmıştır. Yamacın teraslamasıyla oluşturulan en üst zeminde, dikdörtgen bir avlu ile güneyinde revaklı bir harimden oluşan cami yer almaktadır.Tonoz örtülü harim mekânı, enine dikdörtgen planlı ve üç bölümlü formda tasarlanmış olup, doğu ve batısında kubbeyle örtülü kare planlı birer hücre yer almaktadır.Girişin karşısındaki mihrap, kıble duvarının yaslandığı tabii kaya ve toprak yığınlarına giydirilmiştir.Düzgün kesme taşlarla örülen yarım daire planlı mihrap nişinin etrafı sütuncelere yaslanan kademeli kemer ve kuşaklarla çevrilmiştir. Mukarnaslı kavsara ile kuşatma kemerinin alınlıkları ve sütun başlıkları kıvrık dal, Rumi ve palmetlerden müteşekkil bitkisel kompozisyonla bezenmiştir. Nişin etrafında ayet kitabeleri; en dış kuşakta ise bir sıra mukarnas dizisi bulunmaktadır.