2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE OKULLARIN
ÇEVRESİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI
 
 
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Kaymakam Faruk Bülent BAYGÜVEN Başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanı V. Murat BOZDOĞAN, Emniyet Amiri V. Erdem BEKEM, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali TANRIVERDİ, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ramazan ÇİÇEK, Köy ve mahalle, muhtarları, Okul Aile Birliği Başkanlarının katılımı ile 14.09.2018 günü saat 14.00’te Hükümet Konağı Toplantı salonunda toplandı.
Yapılan toplantıda aşağıda yazılı bulunan konular üzerinde görüş birliğine varılarak karara bağlanmıştır.
1-Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak risk analizine dayalı planlama yapılacaktır.
2-Okullarda; kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” tüm okullar için görevlendirilecektir.
3-Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi okul yöneticileri ile haftada en az bir kez, diğer okullarda ise 15 gün veya ayda bir toplantı yapılacak, mevcut sorunlar tutanakla Emniyet Amirliğine gönderilecektir.
4-Okulla ilgisi bulunmayan kişiler okuldan uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem uygulanacaktır.
5-Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner gibi madde satışları denetlenip, satanlara cezai işlem uygulanacak ve okul idarelerince gerekli denetimler sıklaştırılacaktır.
6-Okulların Çevresindeki metruk binalar ve yapılar düzenli olarak denetlenecektir.
7-Okul servis araçları Kaymakamlığımızca oluşturulacak komisyon ve kolluk kuvvetlerince düzenli olarak gerekli denetimler yapılacak ve usule uygun hareket etmeyenlerin ruhsatları iptal edilecektir.
8-Okul kantinlerinde satılan ürünlerin hijyen kontrollerinin zamanında ve düzenli yapılması sağlanacaktır.
9-Okullarda 24 saat çalışma esasına göre güvenlik elemanı alımı için gerekli çalışma yapılacaktır.
10-Çocukların, bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacaktır.
11-İnternet ve elektronik oyun salonlarına ders saatlerinde öğrenci alınmayacak, ders saati dışında yaş sınırlamasına uyulacak. Kıraathane ve umuma açık yerlere öğrenci alınmayacaktır. Park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli çocuk, narkotik ve asayiş ekiplerince denetimler artırılacaktır.
12-Emniyet Amirliğince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacaktır.
13-Emniyetin belirlediği okullara güvenlik kamera sistemleri imkanlar dahilinde kurulacaktır. Kurulacak kameralar okulların kolluk birimleri bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecektir.
İş bu tutanak birlikte tanzim ve imza altına alınmıştır.14.09.2018
 
 
                                                                                                                                Faruk Bülent BAYGÜVEN
                                                                                                                                           Kaymakam